Lidt om mig…

35 års erhvervserfaring på næsten alle organisatoriske niveauer og en kæmpe vidensrygsæk, blev i slutningen af 2015 mit afsæt til at arbejde med det jeg allerhelst ville. Jeg besluttede efter en gennemgang af mine oplevelser i mit arbejdsliv, at jeg fremover ville bidrage og medvirke til, at mennesker og virksomheder bruger deres fulde potentiale og udvikler sig positivt.

På daværende tidspunkt havde jeg over en længere årrække oplevet, at dét at inspirere og formidle gav god energi og markante resultater. Jeg brugte mig selv og mine evner på den rigtige måde, når jeg arbejdede med forretningsudvikling eller med mennesker 1:1.

De indtryk og erfaringer valgte jeg at holde fast i, og besluttede, at jeg ville bringe både ny og kendt viden i spil på nye måder og med en anden og personlig tilgang. Det var ikke et mål i sig selv at udfordre eller ændre gældende metoder og holdninger, men at formidlingen, indholdet og tilgangen blev motiverende og resultatskabende. At efterlade både indtryk og aftryk.

Siden er den mission blevet til en passion – noget der giver god mening og resultater.

Gør nu det jeg er bedst til…
Jeg tilhører den gruppe af eksterne samarbejdspartnere, som kan hjælpe på basis af både viden og stor praktisk erfaring. Det vil sige, at mit arbejde ikke udelukkende baserer sig på en teoretisk tilgang, men i stor grad på forretningsforståelse og en viden om mennesker.

Det betyder også, at jeg udfordrer vanetænkning, stilstand og selvfølgeligheder. At gøre en forskel betyder også at være en forskel og det indebærer, at min deltagelse rokker ved holdninger, beslutninger og resultater. Det er ligesom en del af pakken, og derfor skal man være både åben, modig og motiveret, når man engagerer mig. Det er nemlig i ”udfordringsrummet”, at jeg befinder mig godt og er allerbedst.

Udfordringer eller forandringer er naturligvis ikke det eneste jeg kommer med, men i lige så høj grad god energi og et positivt mindset. Jeg stortrives i et samarbejde, hvor alle medvirker engageret til at nå målet.

Personen Lars…
Da min rolle og arbejdssammenhænge kan være mangeartede, er det afgørende for mig, at mit arbejde er baseret på nogle klare værdier, som tydeligt afspejles i min adfærd og min kommunikation. Jeg er altid den samme person, og man kan have 100% tillid til mig.

I min arbejdsfacon er jeg fokuseret, direkte og meget konkret. Det betyder, at jeg går målrettet efter udfordringen og at få etableret en tydelig løsning og et motiverende mål. Mine resultater hænger nøje sammen med det engagement og den tilgang, andre har til udfordringen. Vi skal have samme opfattelse af målet, og en gensidig forpligtelse til at sætte vilje og handling bag ordene. Som bekendt giver viljen til at ville, evnen til at kunne!

På et tidspunkt sagde en kunde til mig, at jeg er en venlig ”no bullshit” person, som formår at kombinere det resultatorienterede med empati og positiv energi. Det passer nok helt godt på mig som type, og jeg er da særdeles glad for, at han huskede det venlige.

Gode resultater forudsætter et godt samarbejde og gensidig tillid. Derfor går jeg aldrig ind i en opgave uden en klar forventningsafstemning og god kemi.

Tag fat i mig, og lad os tage en ærlig og uforpligtende snak om hvad jeg kan byde ind med, og om vi oplever, at vi sammen kan komme i mål.

Til slut mit mantra:

Lev dit liv 100% og husk, at de bedste resultater kommer ikke tilfældigt!

 

Lars
Lars Ewald

Lidt mere fra erfaringsrygsækken:
Selvstændig siden 2001, ledende stillinger indenfor salg og marketing i nationale og internationale koncerner, omfattende antal kurser i både Danmark, England og USA, diplomuddannet i forhandlingsteknik, certificeret i High Performance person- og team analyser, certificeret coach, nomineret til marketingspriser nationalt og internationalt, aktiv i bestyrelser, advisory boards, mentornetværk og juryer.