Lidt om mig…

Motivator, coach og sparringspartner står der på mit visitkort. Lækkert mat-sort papir med gyldne bogstaver. Der er bevist kræset for detaljerne, og det er der, fordi jeg har en passion og dermed en mission med det, jeg beskæftiger mig med. Jeg brænder for at medvirke til, at mennesker og virksomheder bliver i stand til at udnytte deres fulde potentiale, og opnå de resultater, som dét rummer. Min rejse for at komme hertil i mit arbejdsliv, hviler på en base af mere end 35 års erhvervserfaring på de fleste organisatoriske niveauer, og en dertil hørende rygsæk af viden og erfaring.

I 2015 erkendte jeg, at jeg over en lang periode havde oplevet, at i de arbejdssammenhænge, hvor jeg kunne inspirere og formidle; ja der opstod de bedste resultater og en god energi både for kunderne og mig. Jeg brugte simpelthen min viden, mine evner og mig selv på den rigtige måde, når jeg arbejdede med blandt andet erhvervssparring og 1:1 coaching.
At efterlade et indtryk og sætte et aftryk blev vigtige pejlemærker for mit arbejde.
Det momentum valgte jeg at holde fast i, og arbejder nu primært med værktøjer og teknikker, som bringer både ny og kendt viden i spil på en motiverende og resultatskabende måde.

Rolle, Adfærd og Mindset
Jeg tilhører den gruppe af eksterne samarbejdspartnere, som kan hjælpe på basis af både viden og praktisk erfaring. Det vil sige, at mit arbejde ikke udelukkende baserer sig på en teoretisk tilgang, men i stor grad på forretningsforståelse og en viden om og erfaring med at arbejde med mennesker på mange organisatoriske niveauer og i meget forskellige situationer.

Det betyder, at jeg er i stand til at udfordre vanetænkning, stilstand og selvfølgeligheder. At gøre en forskel, betyder også for mig at være en forskel. Det indebærer, at jeg arbejder på en måde, hvor jeg rokker ved og udfordrer holdninger, beslutninger og resultater. Det er ligesom en del af pakken, når man vælger mig til samarbejdspartner, og derfor bør man være både åben, motiveret og tilpas modig, når man engagerer mig. Det er nemlig i ”udfordrings- og udviklingsrummet”, at jeg befinder mig godt, er allerbedst og opnår markante resultater.

Med årene har jeg gennem min faglighed og mine erfaringer forstået og lært betydningen og værdien af et positiv mindset. Det tankesæt medvirker til, at jeg altid bidrager med et stærkt engagement og en god energi. Jeg trives i et samarbejde, hvor alle engageret medvirker til at nå målet, og jeg har en grundlæggende tro på, at alle mennesker og virksomheder kan komme langt med den rette indstilling.

Værdier og samarbejde…
Personligt handler et succesfuldt samarbejde for mig om gensidig respekt, tillid og gode værdier. Mine egne personlige og solide værdigrundlag er afprøvet gennem mange år, og jeg ønsker, at de mennesker jeg er i kontakt med, oplever dét afspejlet i min adfærd og min kommunikation.

På et tidspunkt sagde en kunde til mig, at jeg er en venlig ”no bullshit” person, som formår at kombinere det resultatorienterede med empati og positiv energi. Det passer nok helt godt på mig som type, og jeg er glad for, at han huskede det venlige. For det at være flink og rar kan sagtens kombineres med at skabe forandringer og være målrettet.

En forudsætning for et godt samarbejde er en klar forventningsafstemning, god kemi og tillid. Derfor går jeg aldrig ind i en opgave uden at der er en samstemmende opfattelse af målet, og en gensidig forpligtelse til at sætte vilje og handling bag ordene.
Som bekendt giver viljen til at ville, evnen til at kunne!

Tag fat i mig, lad mig høre om dine tanker, mål og udfordringer, og lad os tage en ærlig og uforpligtende snak om hvad jeg kan byde ind med, og se om vi sammen kan komme i mål.

 

Lev dit liv 100% og husk, at de bedste resultater kommer ikke tilfældigt!

Lars

 

Lidt fra erfaringsrygsækken:
Selvstændig siden 2001, ledende stillinger indenfor salg og marketing i nationale og internationale koncerner, omfattende antal kurser i både Danmark, England og USA, diplomuddannet i forhandlingsteknik, certificeret i High Performance person- og team analyser, certificeret coach, nomineret til marketingspriser nationalt og internationalt, aktiv i bestyrelser, advisory boards, mentornetværk og juryer.